Институт Гоша

Институт „Гоша“

 

11000 BEOGRAD, Milana Rakića 35,

Telefon: 011/ 2413-332, 2412-532, Fax: 011/ 2410-977,

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

www.institutgosa.rs

11420 Smederevska Palanka, I srpskog ustanka 202

Tel 026/ 322-043, 314-044, Fax 026/314-767

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor Instituta Goša d.o.o.

dr Marina Kutin, dipl.maš.inž.IWE

PR Instituta Goša

Zorica Matić, dipl.politikolog - novinar                                                                                                  

064 83 89 044

 

 

 

Osnovni podaci o Institutu Gosa

 

-         Direkcija

-         Centar za osnovna i primenjena istraživanja

-         Istraživačko obrazovni Centar za zavarivanje i srodne postupke

-         Centar za inženjerski softver

-         Međunarodni Centar za zaštitu kulturne baštine

-         Upravljanje kvalitetom

-         Projektovanje i kontrola usaglašenosti proizvoda

-         Zajednički poslovi

-         Razvoj tehnologija zavarivanje, kvalifikacija i obrazovanje kadrova

-         Zavod za ispitivanje i kontrolu

- mehaničko-metalografska laboratorija

- hemijska laboratorija

- laboratorija za ispitivanja bez razaranja

- metrološka laboratorija

 

Institut Goša je osnovan 1978.godine za potrebe poslovnog sistema Goša u okviru SOUR-a Goša, ali kao posebna radna organizacija pod nazivom RO Institut Goša.

Institut Goša je registrovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje naučno istraživačkih i razvojnih poslova. Osnovna delatnost Instituita je istraživanje i razvoj u oblasti tehničkotehnoloških nauka.

Od 2003.godine Institut Goša postaje značajna naučno istraživačka ustanova. Zahvaljujući posedovanju sertifikata ISO 9001:2008 kao i akreditovanim laboratorijama kod ATS-a, prema SRPS ISO IEC 17025:2006, Institut Goša veoma uspešno posluje kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Od 2006.godine Institut ima ATB (Akreditovano trening telo za obuku kadrova za zavarivanje) od strane ANB (Duz Cetr perse).

Institut Goša posebnu pažnju poklanja obrazovanju i stručnom osposobljavanju mladih kadrova, a izdvajaju se značajna sredstva za bolju tehnološku opremljenost laboratorija i razvoj novih tehnologija, kao i za osposobljavanje za primenu EN normi, standarda i propisa.

U naučno istraživačkoj oblasti, istraživači Instituta Goša učestvuju sa 10 projekata kod Ministarstva nauke. Učešće prihoda od Ministarstva  nauke od prošle godine 15%, a od ove i naredne godine očekuje se uvećanje prihoda na preko 20%.

Institut Goša je kadrovski opremljen da jednim delom samostalno organizuje usluge iz svoje delatnosti, ali istovremeno ostvaruje i saradnju sa kompetentnim naučno istraživačkim ustanovama, a u poslednje vreme direktno sarađuje i sa pojedincima – ekspertima u zemlji i u inostranstvu.

Istovremeno Institut Goša prati razvojne planove države, aktivno učestvuje u kreiranju standarda dostavlja sugestije i mišljenja na predloge Zakona iz relevantnih oblasti i aktivno učestvuje u radu mnogih državnih institucija, ali i u lokalnim samoupravama na teritoriji na kojoj se nalazi (Beograd, Smederevska Palanka i Kladovo).

U Institut Goša je zaposleno 78 od toga je 42 sa visokom stručnom spremom (11 doktora nauka i 14 doktoranata)

Institut Goša uspešno sarađuje sa Državnim Univerzitetom Rusije – Belgorod Šuhov, Inovacionim Centrom mašinskog fakulteta u Beogradu, Vojno tehničkim Institutom Beorad, ISIM Temišvar, Rumunija,Tehnički univerzitet Trondheim, Norveška, Institut Jozef Stehan Ljubljana, Slovenija, Nacionalni institut za zavarivanje VUZ Bratislava, Slovačka, Mašinski fakultet Kragujevac (Centar za kvalitet), KONMAT Beograd....

                                                                                                               

Naučno istaraživački rad u Institutu Goša se obavlja učešćem naših saradnika na projektima koje finansira  Ministarstvo nauke i to u sledećim oblastima:

 

-         zavarivanje

-         praćenje novih tehnologija i procesa

-         primena optimalnih tehnologija na složenim sistamima

-         ekspertize

-         obuka kadrova kroz ATB2

-         seminari i stručna savetovanja

-         life assessment

-         analiza stanja i dijagnostika ponašanja i popuštanje: procena integriteta i preostalog veka :

-         termoenergetskih i hidroenergetskih postrojenja

-         posuda pod pritiskom

-         oprema u hemijskoj, naftnoj i pertohemijskoj industriji

-         rudarskih mašina i opreme

-         građevinskih konstrukcija

-         ostalih mašinskih konstrukcija

-         revitalizacija konstrukcije: korišćenje savremenih metoda ispitivanja u cilju procene integriteta i preostalog veka:

-         konvencionalne i standardne IBR metode

-         savremena metode ispitivanja razaranjem

-         primena mehanike loma

 

-         NDT

-         ispitivanja interakcije laserske svetlosti sa materijalima

-         primena lasera u oblasti materiala

-         ispitivanje materiala bez razaranja primenom optičkih metoda

-         vizuelizacija strujanja

-         laser Dopler anemometrija

-         korozija i zaštita metalnih konstrukcija

-         izrade stručnih mišljenja o problematici korozionog ponašanja materiala ili zaštitnih sastava u eksploataciji

-         projektovanje i kontrola zaštite od korozije prevlakama

-         ekspertize – utvrđivanje uzroka nastalih korozionih oštećenja i izrada mera za njihovouklanjanje, tj. Sprečavanje

-         koroziona ispitivanja

-         ispitivanja antikorozione zaštite čeličnih površina, cevovoda rezervoara

-         projektovanje i izvođenje katodne zaštite

-         termovizija

-         termovizijska analiza ležaja osovinskih sklopova vučenih voznih sredstava

-         termovizijska analiza P rama bagera 800, Kostolac

-         brodogradnja

-         projektovanje i održavanje navoda za izvlačenje brodova

-         tehnologija zavarivanja

-         kontrola i nadzor nad zavarivačkim radovima – IWE inženjeri

-         aktivna katodna zaštita od korozije brodova i metalnih konstrukcija potopljenih u vodi

-         aerodinamika i mehanika fluida: Institut radi na izradi stručnih mišljenja o problematici:

-         aerodinamike vazduhoplovstva

-         aerodinamike automobila, kamiona i brzih vozova

-         aerodinamike plovnih objekata

-         mehanike fluida

-         livenja, termička obrada i metalurgija praha

-         osvajanje izrade odlivaka od: sivog i nodularnog liva, ugljeničnog i legiranog čeličnog liva, obojenih metala i legura i osvajanje izrade legura na bazi volframa

-         fizika

-         fizika čvrstog stanja

-         fizika materiala

-         sinteze i modifikacija neorganskih materiala nano dimenzija

-         karakterizacija novih materiala raznim fizičko-hemijskim metodama. Strukturna, magnetna, dielektrična

-         energetska efikasnost

-         obnovljivi izvori energije

-         kogeneracija

-         novi materijali za obnovljive izvore energije

-         organska hemija

-         sinteze i hemijske transformacije organskih jedinjenja, fiziološki aktivna jedinjenja prirodnog i sintetičkog porekla

-         analitičke metode u zaštiti životne sredine

-         elektronika. Vrši se ispitivanje u oblasti elektronike:

-         opšta elektronika

-         istraživanja u oblasti „PAT“ filtera

-         istraživanja u oblasti aktivnih filtera

-         istraživanja u oblasti silicijumskih filtera

-         ekologija: Institut Goša je osnivač klastera Fond Ekokrug

-         analiza zemljišta : vrši se analiza zemljišta i vode na odabranim lokacijama u Opštini Smederevska Palanka

-         zaštita kulturne baštine

-         naučko-istraživački rad i praksa u oblasti zaštite kulturne baštine

-         međunarodna naučno-tehnička i umetnička saradnja

-         organizaciju naučnih i umetničkih izložbi

-         organizaciju programskih aktivnosti, naučnih i stručnih skupova, predavanja i prezentacija

-         vođenje Zbirke likovnih i primenjenih umetnosti

-         vođenje Zbirke uzoraka zavarenih spojeva

-         vođenje Zbirke uzoraka materiala predmeta kulturne baštine

-         vođenje dokumentacionih i bibliotečkih poslovazavarivanje

-         praćenje novih tehnologija i procesa

-         primena optimalnih tehnologija na složenim sistamima

-         ekspertize

-         obuka kadrova kroz ATB2

-         seminari i stručna savetovanja

 

 

Osnovni podaci o projektu W-tech

 

 

Naziv projekta:    Centar izvrsnosti za nove tehnologije zavarivanja, nauku o materijalima                                   i primenu inženjerskog softvera-  W-Tech  

 

Ugovor potpisan:      03.02.2011.

Nosilac:                       Institut Goša d.o.o.

Realizacija:                  24 meseca

Projekat je finansiran od srane EU kroz program RSEDP2

 

Partneri:                      Tehnički univerzitet Trondheim - Norveška

                                    Regionalna Razvojna Agencija Braničevo i Podunavlje

                                    Beogradski univerzitet

                                    Institut Jozef Stefan – Ljubljana

                                    Nacionalni institut za zavarivanje VUZ – Bratislava

                                    Nacionalni institut ISIM – Temišvar

                                    Privredna komora Srbije

Vrednost:                     755576€

 

Ciljne grupe:                                                    Proizvođači teških mašinskih i metalnih konstrukcija

                                                                                                                        Brodogradilišta

                                                                                                  Preduzeća iz sistema EPS-a

                                                                                       Železničkog i drumskog saobraćaja

                                                                             Mala i srednja preduzeća metalske struke

                                                                                       Nacionalna služba za zapošljavanje

                                                                        Inkubator centri, tehnološki industrijski parkovi, istraživački centri

                                                                                                           Lokalna zajednica,...itd

 

Ko će se školovati:                                         

-         menadžeri za inovacije

-         inženjeri za korišćenje različitih inženjerskih softvera (softverskih programa)

-         inženjeri za zavarivanje

-         zavarivači za nove postupke zavarivanja (plastika i ultrazvučno)

-         školovanje stručnjaka za metalsku industriju

 

Uloga supervizora: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj

 

Partneri tri regiona: Podunavsko-braničevski region

                                                                                                                   Šumadijski region

                                                                                           Južnobanatski region – Pančevo

 

Krajnji korisnici – benefiti:

-                     članice komore iz 13 regiona                            i ostalih delova Srbije

-                     metalski kompleks i ostali delovi iz tog sektora

-                     naučne i obrazovne institucije

-                     potencijalni investitori u regionui šire i relevantni industrijski sektor

 

Šta se rekonstruiše:

Centar za obuku

laboratorije i kompjuterska oprema

 

Centar za obuku

prostor

oprema

ugradnja uređaja za izbacivanje izduvnih gasova

usmeravanje i filtriranje izduvnih gasova

relevantna rekonstrukcija i instalacija solarnih kolektora

indirektna promocija novih tehnologija

promocija zelenih tehnologija

itd.

Opremanje učionice za softverski inženjering

 

Objektivni uslovi

visoka koncentracija tehnički obrazovanog kadra u regionu

industrijska i proizvodna kultura

povećanje zapošljavanja

stvaranje malih i srednjih preduzeća u regionu za 10% više

 

-         Cilj:                                    Promocija partnerstva izneđu obrazovnih i naučnih ustanova i organizacija i                             inovacionih centara, transfer tehnologija i znanja i edukacija za određena                           zanimanja i struke

 

 

                                                                                               

                                                                                                            Koordinator WP4

                                                                                    Zorica Matić, dipl.politikolog– novinar

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Нови тренинзи инжињерског софтвера  -  06.03.2013.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.