Послови Одељења за финансије

Начелник одељења:  Весна Бјелић, дипломирани правник

канцеларија 301

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Одељење за финансије по систематизацији има три одсека и то:

 • Одсек за буџет
 • Одсек за трезор
 • Одсек за рачуноводство

 

Одсек за буџет

Шеф одсека: Славковић Гордана, дипломирани економиста

Контакт телефон: 026/323-151, 064/830-43-58

 

 • обавља послове који се односе на припрему и извршење буџета
 • контролише преузете обавезе корисника
 • прати примања и издатке буџета
 • учествује у јавним презентацијама и расправама у процесу доношења буџета
 • врши дугорочно стратешко планирање буџета у складу са плановима Општине као и анализе за потребе одлучивања
 • саставља извештаје о извршењу буџета Општине на месечном нивоу
 • израђује периодичне извештаје за потребе Министарства финансија
 • врши пријем, контролу и завођење захтева буџетских корисника
 • учествује у дефинисању тромесечних квота које се додељују корисницима буџета
 • учествује у изради завршног рачуна Општине и консолидацији података за сачињавање истог

 

Одсек за рачуноводство

Шеф одсека: Дробњаковић Милан, дипломирани економиста

Контакт телефон: 026/321-122 лок.126, 064/830-40-08

 

 • врши обрачун зарада и других накнада за кориснике буџета и све послове у вези са тим
 • сачињавање статистичких извештаја за Смедерево
 • обрачун уговора о делу, радних тела, накнада за стрелце противградне заштите и осталих накнада на основу одлука надлежних органа Општине
 • послови благајне, израда, вођење и књижење благајничких извештаја, односно промета готовог новца кроз благајну
 • пријем, контирање, плаћање, ликвидатура и књижење финансијско-књиговодствене документације као и све друге рачуноводствено-књиговодствене послове
 • такође обавља и поверене послове од стране надлежних Министарстава – породиљско боловање и инвалидско-борачки додаци 

 

 

Преузимање:

ПРЕДЛОГ БУЏЕТА 2015. 

 

2012

2013

 

Додатно

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.