Грађевинске дозволе

Потврда о пријави почетка радова

Решења издата у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.