Служба за Скупштинске послове и односе са јавношћу

Ова служба врши послове који се односе на стручне и аналитичке послове везане за област друштвено-политичког система, стручну обраду аката Скупштине општине, председника Општине, заменика председника општине, секретара Скупштине општине и одборника, Општинског већа. Служба обавља припреме састанка председника Скупштине општине, заменика председника Скупштине општине, председника општине, Општинског већа, секретара Скупштине општине, обавља послове протокола, информисања, међуопштинске сарадње, послове посланичких канцеларија, пружање помоћи одборницима у изради предлога амандмана и иницијатива са седнице Скупштине општине, по налогу председника Скупштине општине, заменика председника Скупштине општине, председника општине, заменика председника општине, Општинског већа, секретара Скупштине општине и посланика. Организује превоз моторним возилима и друге сервисне услуге.

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.