Кабинет председника општине

Кабинет председника општине

Кабинет председника општине обавља послове за потребе председника општине и заменика председника општине који се односе на сарадњу са другим општинама и градовима, државним органима и организацијама, врши организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организује протоколе поводом додељивања јавних признања Општине, манифестације од значаја за Општину и друге протоколарне послове за потребе органа Општине.

Кабинет председника општине обавља и оперативно-стручне, аналитичке и саветодавне послове (припрема радних и других састанака, прикупљање иницијатива, предлога и пројеката), врши обраду и сређивање аката, предмета и документације (у вези са радом председника и заменика председника Општине), послове уређивања и ажурирања сатја Општине, као и послове сарадње са медијима (PR служба).

 

 

 

Facebook | YouTube

СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА, ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 2013.